Wybory powszechne w Norwegii w 2021 r.

Udział głosów w procentach; 82,3% liczone
w porównaniu do 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R : 8
 • 
  WS : 13
 • 
  Ap : 48
 • 
  Sp : 28
 • 
  Milenijny Cel Rozwoju : 3
 • 
  PF : 1
 • 
  KRF : 3
 • 
  V : 8
 • 
  Wys : 36
 • 
  FrP : 21
 • wstępny wynik